výuka pro děti 4-17 leté

výuka baletu pro děti

 

přihláška – formulář

Školné na pololetí:

1 x 60 min. týdně = 3500,- Kč

1 x 90 min. týdně = 4500,- Kč

2 x 60 min. týdně = 5600,- Kč

2 x 90 min. týdně = 7200,- Kč

mladší sourozenec – 20% sleva
chlapci – 50% sleva
slevy platí pouze u docházky 2 x týdně a vzájemně se nevylučují.

Nové žáky přijímáme i v průběhu školního roku. Přihlásit své dítě můžete vyplněním on-line formuláře přihlášky, na jehož základě Vám bude určen datum zkušební hodiny, případně zápisu s krátkou talentovou zkouškou, která je zdarma.

Individuální soukromé lekce:

  • 60 min. pro 1 osobu = 900,-
  • 60 min. pro 2 osoby = 550,-/os.
  • 60 min. pro 3 a více osob = 400,-/os.

 

Školné – platba

Všichni stávající žáci automaticky postupují do dalšího školního roku. Není třeba je znovu přihlašovat. Tzn., že pokud někdo již nebude ve výuce pokračovat je nutné ho odhlásit. Školné je splatné do konce předchozího pololetí. Protože upřednostňujeme osobní kontakt s rodiči, platbu uvítáme nejlépe v hotovosti v kanceláři školy v provozní době (dle rozvrhu). Druhou možností je také platba na fakturu – bankovním převodem. Fakturu si je možné vyžádat osobně nebo také v elektronické podobě emailem. Bez faktury (číslo faktury = variabilní symbol) peníze NEPŘEVÁDĚJTE!!! Je třeba také dodržet správné číslo bankovního účtu, které se liší od plateb za soustředění. Využít lze také zaměstnanecké benefity kdy fakturujeme buď přímo zaměstnavateli, nebo poskytovateli, jako je Benefit Management s.r.o. a Sodexo Pass (služba Benefit na přání). Dokud není školné uhrazeno, místo ve třídě negarantujeme a může být obsazeno dalším zájemcem. Nově přihlášení žáci platí školné až po přijetí (úspěšně absolvované zkušební hodině).
Zároveň žádáme rodiče stávajících žáků, pokud u nich došlo k nějakým změnám v kontaktních údajích, o jejich aktualizaci.

I. pololetí 2023/24 začíná 4.9.2023

NOVÝ ROZVRH 2023/24 (pdf)

Organizace školního roku 2023/2024 – prázdniny… (pdf)