výuka pro děti 4-17 leté

výuka baletu pro děti

 

přihláška – formulář

Školné na pololetí:

1 x 60 min. týdně = 3500,- Kč

1 x 90 min. týdně = 4500,- Kč

2 x 60 min. týdně = 5600,- Kč

2 x 90 min. týdně = 7200,- Kč

mladší sourozenec – 20% sleva
chlapci – 50% sleva
slevy platí pouze u docházky 2 x týdně a vzájemně se nevylučují.

Nové žáky přijímáme i v průběhu školního roku. Přihlásit své dítě můžete vyplněním on-line formuláře přihlášky, na jehož základě Vám bude určen datum zkušební hodiny, případně zápisu s krátkou talentovou zkouškou, která je zdarma.

Individuální soukromé lekce:

  • 60 min. pro 1 osobu = 750,-
  • 60 min. pro 2 osoby = 450,-/os.
  • 60 min. pro 3 a více osob = 350,-/os.

 

Školné – platba

Všichni stávající žáci automaticky postupují do dalšího pololetí školního roku. Není třeba je znovu přihlašovat. Tzn., že pokud někdo již nebude ve výuce pokračovat je nutné ho odhlásit.
Školné na II. pololetí 2020/2021 je žákům, vzhledem k převodu poměrné části z I. pololetí (za dobu přerušení výuky z vládního nařízení), adekvátně poníženo. Další případné přerušení výuky bude následně opět náležitě kompenzováno.

Stávajícím žákům byla zaslána faktura pro platbu převodem z bankovního účtu. U ostatních je možné úhradu provést nejlépe v hotovosti v kanceláři školy v provozní době (dle rozvrhu), případně také na fakturu – bankovním převodem. Fakturu si je možné vyžádat osobně nebo také v elektronické podobě emailem. Bez faktury (číslo faktury = variabilní symbol) peníze NEPŘEVÁDĚJTE!!! Je třeba také dodržet správné číslo bankovního účtu, které se liší od plateb za soustředění. Dokud není školné uhrazeno, místo ve třídě negarantujeme a může být obsazeno dalším zájemcem. Nově přihlášení žáci platí školné po přijetí (úspěšně absolvované zkušební hodině).
Zároveň žádáme rodiče stávajících žáků, pokud u nich došlo k nějakým změnám v kontaktních údajích, o jejich aktualizaci.

II. pololetí 2020/21 končí 25.6.2021 a I. pololetí 2021/22 začíná 6.9.2021.

 
ROZVRH 2020/21 (pdf)

Organizace školního roku 2020/2021 – prázdniny… (pdf)