výuka pro děti 4-17 leté

výuka baletu pro děti

 

přihláška – formulář

Školné na pololetí:

1 x 60 min. týdně = 3500,- Kč

1 x 90 min. týdně = 4500,- Kč

2 x 60 min. týdně = 5600,- Kč

2 x 90 min. týdně = 7200,- Kč

mladší sourozenec – 20% sleva
chlapci – 50% sleva
slevy platí pouze u docházky 2 x týdně a vzájemně se nevylučují.

Nové žáky přijímáme i v průběhu školního roku. Přihlásit své dítě můžete vyplněním on-line formuláře přihlášky, na jehož základě Vám bude určen datum zkušební hodiny, případně zápisu s krátkou talentovou zkouškou, která je zdarma.

Individuální soukromé lekce:

  • 60 min. pro 1 osobu = 750,-
  • 60 min. pro 2 osoby = 450,-/os.
  • 60 min. pro 3 a více osob = 350,-/os.

 

Školné – platba

Všichni stávající žáci automaticky postupují do dalšího školního roku. Není třeba je znovu přihlašovat. Tzn., že pokud někdo již nebude ve výuce pokračovat je nutné ho odhlásit.
Školné na I. pololetí 2021/22 je žákům, vzhledem k převodu poměrné části ze školního roku 2020/21 (za dobu přerušení výuky z vládního nařízení), adekvátně poníženo.
Přesná částka se u jednotlivých žáků liší podle třídy. Všem, co doplatili II. pololetí 2020/21, se převádí celé bez pěti týdnů uskutečněné výuky.

Z doplaceného II. pololetí 2020/21 se převádí část školného ve výši:
třídy 0,A,B,C,D = 4200,- / sourozenec 3360,- / 1x týdně 2625,-
E,F,G,H = 5400,- / sourozenec 4320,- / 1x týdně 3375,-

Žákům co uhradili jen I. pololetí 2020/21 se převádí část školného ve výši:
třída 0 = 1120,- / sourozenec 896,-
A,B,C,D = 1680,- / sourozenec 1344,- / 1x týdně 700,-
E,F,G,H nar. po 2006 = 2160,- / sourozenec 1728,- / 1x týdně 1350,-
H nar. před 2006 = 2520,-

Platbu je možné provést nejlépe v hotovosti v kanceláři školy v provozní době (dle rozvrhu), případně také na fakturu – bankovním převodem. Fakturu si je možné vyžádat osobně nebo také v elektronické podobě emailem. Bez faktury (číslo faktury = variabilní symbol) peníze NEPŘEVÁDĚJTE!!! Je třeba také dodržet správné číslo bankovního účtu, které se liší od plateb za soustředění. Dokud není školné uhrazeno, místo ve třídě negarantujeme a může být obsazeno dalším zájemcem. Nově přihlášení žáci platí školné po přijetí (úspěšně absolvované zkušební hodině).
Zároveň žádáme rodiče stávajících žáků, pokud u nich došlo k nějakým změnám v kontaktních údajích, o jejich aktualizaci.

II. pololetí 2020/21 končí 25.6.2021 a I. pololetí 2021/22 začíná 6.9.2021.

 
NOVÝ ROZVRH 2021/22 (pdf)

Organizace školního roku 2021/2022 – prázdniny… (pdf)