výuka pro děti 4-17 leté

výuka baletu pro děti

 

přihláška – formulář

Školné 2024/2025:

pololetně – 1 x 60 min. týdně = 4000,- Kč

čtvrtletně – 2 x 60 min. týdně = 3250,- Kč

pololetně – 2 x 60 min. týdně = 6500,- Kč

pololetně – 1 x 90 min. týdně = 4900,- Kč

čtvrtletně – 1 x 90 min. týdně = 3950,- Kč

pololetně – 2 x 90 min. týdně = 7900,- Kč

mladší sourozenec – 20% sleva
chlapci – 50% sleva
slevy platí pouze u docházky 2 x týdně a vzájemně se nevylučují.

Nové žáky přijímáme i v průběhu školního roku. Přihlásit své dítě můžete vyplněním on-line formuláře přihlášky, na jehož základě Vám bude určen datum zkušební hodiny, případně zápisu s krátkou talentovou zkouškou, která je zdarma. Při zahájení docházky v průběhu školního roku je účtována jen poměrná část školného.

Individuální soukromé lekce:

  • 60 min. pro 1 osobu = 900,-
  • 60 min. pro 2 osoby = 600,-/os.
  • 60 min. pro 3 a více osob = 450,-/os.

 

Školné – platba

Všichni stávající žáci automaticky postupují do dalšího školního roku. Není třeba je znovu přihlašovat. Tzn., že pokud někdo již nebude ve výuce pokračovat je nutné ho odhlásit. Školné je splatné do konce předchozího pololetí, při čtvrtletních platbách jsou další termíny splatnosti do 15. listopadu a 15. dubna. Protože upřednostňujeme osobní kontakt s rodiči, pplatbu uvítáme nejlépe v hotovosti v kanceláři školy v provozní době (dle rozvrhu). Druhou možností je také platba na fakturu – bankovním převodem. Fakturu si je možné vyžádat osobně nebo také v elektronické podobě emailem. Bez faktury (číslo faktury = variabilní symbol) peníze NEPŘEVÁDĚJTE!!! Je třeba také dodržet správné číslo bankovního účtu, které se liší od plateb za soustředění. Využít lze také zaměstnanecké benefity kdy fakturujeme buď přímo zaměstnavateli, nebo poskytovateli, jako je Benefit Management s.r.o. a Pluxee (služba Benefit na přání) dříve Sodexo pass. Dokud není školné uhrazeno, místo ve třídě negarantujeme a může být obsazeno dalším zájemcem. Nově přihlášení žáci platí školné až po přijetí (úspěšně absolvované zkušební hodině).
Zároveň žádáme rodiče stávajících žáků, pokud u nich došlo k nějakým změnám v kontaktních údajích, o jejich aktualizaci.


ROZVRH 2023/24
(pdf)

Organizace školního roku 2023/2024 – prázdniny… (pdf)

 

NOVÝ ROZVRH 2024/25 (pdf)
 
I. pololetí 2024/25 začíná 2.9.2024 a končí 30.1.2025

Organizace školního roku 2024/2025 – prázdniny… (pdf)