výuka pro děti 4-17 leté

výuka baletu pro děti

 

přihláška – formulář

Školné na pololetí:

1 x 60 min. týdně = 3500,- Kč

1 x 90 min. týdně = 4500,- Kč

2 x 60 min. týdně = 5600,- Kč

2 x 90 min. týdně = 7200,- Kč

mladší sourozenec – 20% sleva
chlapci – 50% sleva
slevy platí pouze u docházky 2 x týdně a vzájemně se nevylučují.

Nové žáky přijímáme i v průběhu školního roku. Přihlásit své dítě můžete vyplněním on-line formuláře přihlášky, na jehož základě Vám bude určen datum zkušební hodiny, případně zápisu s krátkou talentovou zkouškou, která je zdarma.

Individuální soukromé lekce:

  • 60 min. pro 1 osobu = 750,-
  • 60 min. pro 2 osoby = 450,-/os.
  • 60 min. pro 3 a více osob = 350,-/os.

 

Školné – platba

Všichni stávající žáci automaticky postupují do dalšího školního roku. Není třeba je znovu přihlašovat. Tzn., že pokud někdo již nebude ve výuce pokračovat je nutné ho odhlásit.
Školné na I. pololetí 2020/2021 je postupujícím žákům, vzhledem k převodu části z předešlého školního roku (za dobu 8 týdnů přerušení výuky z vládního nařízení), poníženo.

Výše převáděné poměrné části uhrazeného školného ze II. pololetí 2019/2020 se liší podle původního rozsahu docházky:
1 x 60 min. týdně = 1200,- Kč,
1 x 90 min. týdně = 1520,- Kč,
2 x 60 min. týdně = 1860,- Kč (sourozenec 1488,- a chlapec 930,-) ,
2 x 90 min. týdně = 2380,- Kč (sourozenec 1904,-).

Školné I. pololetí 2020/21 po převodu:
2 x týdně
60 → 60 min. = 3740,- (sourozenec 2992,- a chlapec 1870,-)
60 → 90 min. = 5340,- (sourozenec 4272,-)
90 → 90 min. = 4820,- (sourozenec 3856,-)

Úhradu je možné provést nejlépe v hotovosti v kanceláři školy v provozní době (dle rozvrhu), případně na fakturu – bankovním převodem. Fakturu si je možné vyžádat osobně nebo také v elektronické podobě emailem. Bez faktury (číslo faktury = variabilní symbol) peníze NEPŘEVÁDĚJTE!!! Je třeba také dodržet správné číslo bankovního účtu, které se liší od plateb za soustředění. Dokud není školné uhrazeno, místo ve třídě negarantujeme a může být obsazeno dalším zájemcem. Nově přihlášení žáci platí školné po přijetí (úspěšně absolvované zkušební hodině).
Zároveň žádáme rodiče stávajících žáků, pokud u nich došlo k nějakým změnám v kontaktních údajích, o jejich aktualizaci.

I. pololetí 2020/21 zahájeno 7.9.2020

 
ROZVRH 2020/21 (pdf)

Organizace školního roku 2020/2021 – prázdniny… (pdf)