Přihláška na výuku baletu

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře můžete jednoduše přihlásit děti ve věku od 4 let na výuku baletu.
Nové žáky pozveme na zkušební hodinu, která je, v případě, že ve výuce nebudou pokračovat, zdarma. Případně na zápis na následující školní rok spojený se zkrácenou zkušební hodinou.

Cena celkem: ,- Kč


ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE: