Přihláška (objednávka) – Balet v přírodě

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře můžete jednoduše objednat pobytový kurz Balet v přírodě.
Pokud máte nárok na získání příspěvku, může být plátcem i firma, která svým zaměstnancům přispívá na rekreaci.

Pořadatel: Baletní soukr. škola Pirueta, společnost - zast.: Jiří Plecháč, U Slovanky 2, Praha 8, IČO: 44374160

Text:

Objednávám účast na pobytovém kurzu Balet v přírodě pořádaným Baletní soukr. školou Pirueta, který se koná od 25. 7. do 28. 7. 2024 v ParkHotelu Mozolov, Nadějkov - Mozolov 7. Cena v sobě zahrnuje ubytování 4 dny (3 noci) s plnou penzí, lekce baletu, nácvik choreografie, materiál na výrobu rekvizit, pronájem tanečních prostor a vybavení, využití hřiště, parkování. Stravování je zajištěno v hotelové restauraci. První jídlo je oběd 25.7. a poslední snídaně 28.7.2024. Snídaně jsou formou švédského stolu, oběd a večeře dle jídelníčku bez možnosti výběru.

Zavazuji se uhradit fakturu (v době její splatnosti) na tento pobytový kurz. V případě prodlení delšího než 5 dnů ode dne splatnosti faktury se zavazuji zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z dlužné částky za každý, byť i započatý, týden prodlení.

Kontaktní údaje účastníka:

Celkem: ,- Kč