Baletní krůčky pro nejmenší

Kurzy pro rodiče s dětmi ve věku 2-4 let

 

přihláška – formulář

Kurzy pro rodiče s dětmi ve věku 2-3 let.

Všimli jste si, že Vaše dítě, jakmile uslyší hudbu, začne radostně poskakovat a „baletit“ podle jejího charakteru? Baletní krůčky pro nejmenší dají těmto projevům formu. Jsou přínosem jak pro dítě tak pro matku event. otce či jiný doprovod. Tato věková kategorie dětí ještě většinou nezvládne navštěvování pohybové aktivity samostatně a právě s rodičem tak může nenásilně svoje vrozené pohybové a taneční schopnosti vylepšovat. Ale ani dospělí účastníci nepřijdou zkrátka. Matka (doprovod) se na kurzu učí základům baletu také, není tedy pouze jakousi statickou oporou dítěte, ale pod odborným vedením pracuje na své fyzické kondici, ladnosti i rozsahu pohybu. Společně si osvojí návyky správného držení těla.

Děti se učí baletu nápodobou s rodičem. Lekce (50 min.) je koncipována spolu s baletní hudbou jako opakující se rámec obsahující rituály, které později děti znají a těší se na ně. Začíná se uvítáním, které tvoří společná baletní poklona, následuje hlavní část, která je vyplněna různými aktivitami a tréninkem rozvíjejícím schopnosti a dovednosti účastníků. Konec hodiny provází zklidnění, uvolnění a rozloučení, které opět tvoří společná baletní poklona.

Školné

Všichni stávající žáci automaticky postupují do dalšího pololetí školního roku. Není třeba je znovu přihlašovat. Tzn., že pokud někdo již nebude ve výuce pokračovat je nutné ho odhlásit.
Školné je splatné do konce předešlého pololetí a je možné jej uhradit nejlépe v hotovosti v kanceláři školy v provozní době (dle rozvrhu), případně na fakturu – bankovním převodem. Fakturu si je možné vyžádat osobně nebo také v elektronické podobě emailem. Bez faktury (číslo faktury = variabilní symbol) peníze NEPŘEVÁDĚJTE!!! Využít lze také zaměstnanecké benefity kdy fakturujeme buď přímo zaměstnavateli, nebo poskytovateli, jako je Benefit Management s.r.o. a Pluxee (služba Benefit na přání) dříve Sodexo pass.

Dokud není školné uhrazeno, místo v kurzu negarantujeme a může být obsazeno dalším zájemcem. Nově přihlášení žáci platí školné až po přijetí (úspěšně absolvované zkušební lekci).
Zároveň žádáme rodiče stávajících žáků, pokud u nich došlo k nějakým změnám v kontaktních údajích, o jejich aktualizaci.

II. pololetí 2023/24 bude končit 14.6.2024 (16 lekcí)

ROZVRH 2023/24 (pdf)

Organizace školního roku 2023/2024 – prázdniny… (pdf)

NOVÝ ROZVRH 2024/25 (pdf)
 
I. pololetí 2024/25 začíná 16.9.2024 (16 lekcí)

Organizace školního roku 2024/2025 – prázdniny… (pdf)