Přihláška (objednávka) – Letní baletní soustředění

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře můžete jednoduše objednat pobyt na Letním baletním soustředění.
Určeno pro děti ve věku 6 - 17 let s baletní průpravou.
Pokud máte nárok na získání příspěvku, může být plátcem i firma, která svým zaměstnancům proplácí dětskou rekreaci.

Pořadatel: Baletní soukr. škola Pirueta, společnost - zast.: Jiří Plecháč, U Slovanky 2, Praha 8, IČO: 44374160

Text:

Objednávám pobyt na Letním baletním soustředění pořadaném Baletní soukr. školou Pirueta, které se koná od 22. 7. do 28. 7. 2024 v ParkHotelu Mozolov, Nadějkov - Mozolov 7. Cena za toto soustředění v sobě zahrnuje ubytování 7 dní (6 nocí) s plnou penzí, dopravu autobusem z Prahy a zpět, zdravotní péči, celodenní program s výukou baletu, výlet, vstup do hotelového bazénu, materiál na výrobu rekvizit, soutěžní ceny, pronájem prostor a vybavení. Stravování je zajištěno v hotelové restauraci 5 x denně v sestavě: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, pitný režim po celý den.

Zavazuji se uhradit fakturu (v době její splatnosti) na tento pobyt. V případě prodlení delšího než 5 dnů ode dne splatnosti faktury se zavazuji zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z dlužné částky za každý, byť i započatý, týden prodlení. Před zahájením pobytu odevzdám vyplněné a podepsané povinné dokumenty (prohlášení o bezinfekčnosti, zdravotní potvrzení od lékaře, souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů).

Celkem: ,- Kč

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE: