Přihláška (objednávka) – Letní baletní soustředění 2020

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře můžete jednoduše objednat pobyt na Letním baletním soustředění.
Určeno pro děti od 6 let s baletní průpravou.
Pokud máte nárok na získání příspěvku, může být plátcem i firma, která svým zaměstnancům proplácí dětskou rekreaci.

Pořadatel: Baletní soukr. škola Pirueta, společnost - zast.: Jiří Plecháč, U Slovanky 2, Praha 8, IČO: 44374160

Text:

Objednávám pobyt na Letním baletním soustředění pořadaném Baletní soukr. školou Pirueta, které se koná od 18. 7. do 25. 7. 2020 v hotelu Adam - Svatý Petr 267, Špindlerův Mlýn. Cena za toto soustředění v sobě zahrnuje ubytování 7 dní (nocí) s plnou penzí, celodenní program s výukou baletu, vstup do hotelového bazénu, výlet, materiál na výrobu rekvizit, soutěžní ceny, pronájem prostor a vybavení. Pro prvních 50 přihlášených, jako bonus možnost dopravy tam i zpět autobusem zdarma. Později přihlášení si dopravu zajišťují a hradí sami. Stravování je zajištěno 5 x denně v sestavě: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, pitný režim po celý den v restauraci hotelu.

Zavazuji se uhradit fakturu (v době její splatnosti) na tento pobyt. V případě prodlení delšího než 5 dnů ode dne splatnosti faktury se zavazuji zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z dlužné částky za každý, byť i započatý, týden prodlení. Zároveň beru na vědomí, že v případě prodlení také ztrácím nárok získaný za včasné přihlášení na dopravu autobusem zdarma. Před zahájením pobytu odevzdám vyplněné a podepsané povinné dokumenty (prohlášení o bezinfekčnosti, zdravotní potvrzení od lékaře, souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů).

Celkem: ,- Kč

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE: