Ondřej BoháčNarodil se v Praze v roce 1969. Smysl pro rytmus a hudbu, spolu s fyzickými dispozicemi a pohybovým talentem v něm objevila roku 1975 Jana Ackermanová, pedagog LŠU v Praze Břevnově. Své první znalosti, především v oboru Klasický tanec, zde získával od roku 1975 do roku 1980. Již po roce též složil talentovou zkoušku do baletní přípravky při Národním divadle v Praze, kterou pod pedagogickým vedením Nadi Sobotkové a Dagmar Šprislové po čtyřech letech úspěšně absolvoval. V roce 1980 zahájil studium na Hudební a Taneční škole v Praze, dnes známé jako Taneční konzervatoř hl. města Prahy. Zde studoval taneční obory pod vedením mnohých veličin naší taneční scény, jako např.: klasický tanec – J. Paclík (sólista baletu ND Praha a pozdější ředitel Taneční konzervatoře Praha), scénická praxe  – J. Slavický (sol. Baletu ND Praha a současný ředitel Taneční konzervatoře hl. města Prahy), tanec s partnerem –  A. Landa (sol. a choreograf ND Praha), lidové tance – B. Muchka (sol. Státního souboru písní a tanců) a dalších. V této době byl tanečním partnerem M. Bártové – Baloghové, pozdější sólistky baletu ND Praha. S tou též absolvoval, jako partner v pas de deux Paquita, Mezinárodní baletní soutěž ve Varně. V roce 1987 zakončil studia absolutoriem, na absolventském představení vystoupil v pas de deux z baletu Raymonda a v titulní roli v baletu Don Juan. V témže roce se zúčastnil Celostátní baletní soutěže v Brně, kde obdržel první cenu v kategorii tanečníků do 18 let.

Po ukončení studia, přes nabídku sólové smlouvy v baletu divadla Olomouc, nastoupil v sezoně 1987-88 do angažmá jako člen souboru baletu Národního divadla v Praze. Po roce byl povolán k výkonu základní vojenské služby u Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze. Zde spolupracoval s pedagogy a choreografy jako M. Korn, J, Mlíkovská, I. Kubicová nebo A. Voleská. Po ukončení základní vojenské služby nastoupil v lednu 1990 u stejného útvaru jako civilní zaměstnanec ve funkci sólista baletu.  V té době vystoupil jako Franz v pas de deux z baletu Coppelia se svou partnerkou H. Ryntovou na Celostátní baletní soutěži v Praze. V sezoně 1990-91 se vrátil do angažmá v ND Praha. Zde působil v mnoha tanečních rolích až do roku 2003, kdy ho vyzval Jiří Pokorný, sólista baletu a nastupující šéf baletu DJKT Plzeň, ke spolupráci ve funkci baletního mistra a zároveň jako interpreta. Zde vedl tréninky a zkoušky souboru baletu, zastával funkci asistenta choreografie a režie a zároveň pracoval na svěřených rolích repertoáru ( Rudovous-Labutí  jezero, Sarappo-Edith Piaf, Duncan-Macbeth, Hefaistos-Prométheus, Matka-Psycho, Myší král-Louskáček, aj). Spolupracoval nejen s J. Pokorným, ale též s dalšími osobnostmi jako jsou J. Kadlec, N. Danko, J. Horák, I. Holováč a další. Spolupráce trvala do roku 2006.  Od té doby jako pedagog trvale spolupracuje s Baletní školou Pirueta.

Další spolupráce:
Od roku 1995 s ER studio Na
Od roku 2000 choreografická spolupráce na výrobě pořadu České televize „O poklad Anežky  České“
2008-09 baletní představení na scéně Křižíkovy fontány

V tomto školním roce vyučuje:

kurzy pro dospělé – středa 19:00 (začátečníci), Letní kurzy