Aktuální opatření – koronavirusBĚŽNÝ PROVOZ za podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdrvotnictví ze dne 26.8.2021 a Přílohy usnesení vlády ze dne 10.9.2021.

ŠKOLNÍ ROK zahájen 6. září 2021 

Na naší běžné výuce a kurzech není v jeden čas přítomno více než 20 osob. Není tak nutné prokazovat splnění podmínky negativního testu, očkování ap.

Hygienická opatření:

  • Vstup do školy je povolen pouze osobám bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a jež nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření.
  • Při vstupu do školy provedou příchozí dezinfekci rukou a
  • pohyb ve škole je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest s výjimkou pro cvičící osoby na baletních sálech.
  • Dobu strávenou v šatně a ostatních prostorech školy návštěvníci omezí na minimum se zachováním vzájemného odstupu 1,5m a
  • před začátkem lekce mohou být účastníci podrobeni bezkontaktnímu měření teploty.

Přidat komentář

Jste přihlášeni jako - Odhlásit se