Aktuální opatření – koronavirusBĚŽNÝ PROVOZ za podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14601/202118/MIN/KAN ze dne 7.6.2021:

Lekce pro dospělé omezujeme po dobu opatření na max. 10 účastníků, kdy není nutné prokazovat splnění podmínky negativního testu, očkování ap. Platí tak nutnost rezervace i pro všechny držitele permanentek, kteří je použijí místo platby. Rezervaci je možné provést pouze prostřednictvím rezervačního kalendáře, který je propojen s naším on-line obchodem a evidencí zbývajících volných míst. Po vložení do košíku je místo na lekci blokováno po dobu 20 min. a pokud v tomto limitu nedojde k dokončení rezervace (odeslání objednávky), je místo z košíku automaticky vyjmuto a uvolněno pro další zájemce. Odeslaná rezervace je závazná a kurzovné bude účtováno i v případě, že nebude využita. Pokud dojte k naplnění omezené kapacity lekce, mohou si přihlášení účastníci, na které nevyzbylo volné místo, lekci nahradit v jiném volném kurzu.

Hygienická opatření:

  • Vstup do školy je povolen pouze osobám bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a jež nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a žáci nad 5 let před výukou ve skupině nad 10 osob doloží  čestné prohlášení (zákonného zástupce) jednou za 7 dní o splnění jedné z podmínek, jako: absolvovaný test s negativním výsledkem, nebo provedené očkování, nebo prodělané onemocnění (blíže specifikováno v usnesení vlády).
  • Při vstupu do školy provedou příchozí dezinfekci rukou a
  • pohyb ve škole je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest s výjimkou pro cvičící osoby na baletních sálech.
  • Dobu strávenou v šatně a ostatních prostorech školy návštěvníci omezí na minimum se zachováním vzájemného odstupu a
  • před začátkem lekce mohou být účastníci podrobeni bezkontaktnímu měření teploty.

Žákům za dobu přerušení běžné výuky z vládního nařízení jsme převedli poměrnou část školného na částečnou úhradu I. pololetí 2021/22.

U kurzů pro dospělé je prodloužena platnost předplacených vstupních karet o dobu předcházejících přerušení kurzů z vládního nařízení (6 týdnů 22.10.-2.12.2020 a 20 týdnů 4.1.2021-21.5.2021, např. permanentky z I. pololetí 2020/21 jsou platné mimo letních prázdnin až do 8.10.2021).

Přidat komentář

Jste přihlášeni jako - Odhlásit se