Aktuální opatření – koronavirusPROVOZ OMEZEN DO 23.5.2021(dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Přílohy č.1 usnesení vlády č. 450 ze dne 14.5.2021 s účinností od 17.5.2021).

V tomto týdnu poskytujeme pouze výuku formou individuálních lekcí pro max. 3 žáky najednou ve věku do 18 let. Objednání je možné nejlépe běžnou přihláškou nebo telefonicky. A individuální lekce pro dospělé jednotlivce (přihláška – objednávka).

OD 24.5.2021 BĚŽNÝ PROVOZ (dle nejnovějšího mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Přílohy č.1 usnesení vlády č. 471 ze dne 17.5.2021).

Lekce pro dospělé omezujeme po dobu opatření na max. 10 účastníků. Platí tak nutnost rezervace i pro všechny držitele permanentek, kteří je použijí místo platby. Rezervaci je možné provést pouze prostřednictvím rezervačního kalendáře, který je propojen s naším on-line obchodem a evidencí zbývajících volných míst. Po vložení do košíku je místo na lekci blokováno po dobu 20 min. a pokud v tomto limitu nedojde k dokončení rezervace (odeslání objednávky), je místo z košíku automaticky vyjmuto a uvolněno pro další zájemce. Odeslaná rezervace je závazná a kurzovné bude účtováno i v případě, že nebude využita. Pokud dojte k naplnění omezené kapacity lekce, mohou si přihlášení účastníci, na které nevyzbylo volné místo, lekci nahradit v jiném volném kurzu.

Hygienická opatření:

  • Vstup do školy je povolen pouze osobám bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a jež nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a žáci nad 5 let před výukou ve skupině nad 10 osob doloží čestné prohlášení (zákonného zástupce) o splnění jedné z podmínek, jako: absolvovaný test s negativním výsledkem, nebo provedené očkování, nebo prodělané onemocnění (blíže specifikováno v usnesení vlády).
  • Při vstupu do školy provedou příchozí dezinfekci rukou a
  • pohyb ve škole je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest s výjimkou pro cvičící osoby na baletních sálech.
  • Běžná výuka ve skupinách nad 10 osob probíhá bez využití šaten.
  • Dobu strávenou v šatně (kurzy do 10 osob) a ostatních prostorech školy návštěvníci omezí na minimum se zachováním vzájemného odstupu a
  • před začátkem lekce mohou být účastníci podrobeni bezkontaktnímu měření teploty.

Žákům za dobu přerušení běžné výuky z vládního nařízení jsme převedli poměrnou část školného na částečnou úhradu II. pololetí 2020/21, případně I. pololetí 2021/22.

U kurzů pro dospělé je prodloužena platnost předplacených vstupních karet o dobu předcházejících přerušení kurzů z vládního nařízení (1 týden 22.10.-2.12.2020 a 20 týdnů 4.1.2021-21.5.2021).

Přidat komentář

Jste přihlášeni jako - Odhlásit se