Aktuální opatření – koronavirusPROVOZ PŘERUŠEN (dle nejnovějšího usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 298 ze dne 18.3.2021, jeho prodloužení č. 315 ze dne 26.3.2021 a následně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14601/20211/MIN/KAN ze dne 6.4.2021),

po obnovení předpokládáme běžný provoz školy za podmínek jako před přerušením:

 • Vstup do školy je povolen pouze osobám bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a jež nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření.
 • Při vstupu do školy provedou příchozí dezinfekci rukou a
 • pohyb ve škole je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest.
 • Dobu strávenou v šatně a ostatních prostorech školy omezí na minimum se zachováním vzájemného odstupu a
 • před začátkem lekce mohou být podrobeni bezkontaktnímu měření teploty.

U kurzů pro dospělé je prodloužena platnost předplacených vstupních karet o dobu posledních přerušení kurzů z vládního nařízení (22.10.-2.12.2020 a 4.1.2021-….).

Žákům za dobu přerušení běžné výuky z vládního nařízení jsme převedli poměrnou část školného na částečnou úhradu II. pololetí 2020/2021.

Počet osob na výuce a kurzech je omezen do 10 osob.

 • Třída 0 je rozdělena na dvě skupiny a jejich výuka probíhá současně na obou sálech. Žáci, jejichž příjmení začíná dle abecedy písmenem A-G na sále 1 a písmenem H-Z na sále 2.
 • Třída A je rozdělena s tím, že jedna ze skupin má změněn rozvrh ze středy na pondělí (čas zůstává). Lichý týden (od 4.1.2021) je to skupina žáků, jejichž příjmení začíná podle abecedy písmenem A-M a v sudém týdnu písmenem P-Z.
 • Třída B je rozdělena a jedna ze skupin bude mít místo středy, výuku v úterý (čas zůstává). V lichém týdnu (od 4.1.2021) to bude skupina žáků, jejichž příjmení začíná podle abecedy písmenem A-K a v sudém týdnu písmenem M-Z.
 • U tříd C, D, E, F, G2 celkový počet žáků mírně překračuje omezený počet, a proto, aby k tomu nemohlo dojít, je nutné nahlášení účasti den předem nejlépe do 19:00 prostřednictvím sms svému vyučujícímu viz. tel. čísla níže. Pokud by došlo k překročení limitu, budou poslední nahlášení od nás kontaktováni, aby na hodinu nechodili a bude s nimi dodatečně domluvena náhrada.
  Tel. čísla pro sms:

  třída C, E, F +420605281818

  třída D, G2 +420603456534
 • Třida G1 je počtem v limitu, takže výuka probíhá normálně.
 • Třída H je rozdělena na pondělní skupinu narozených v roce 2005 a starších a čtvrteční skupinu 2006 a mladších. Druhou hodinu v týdnu mají v sobotu dopoledne. Pro žáky s docházkou 1 x týdně se nemění nic a platí pro ně den, na který jsou přihlášení.

dočasný rozvrh tříd 0-H (pdf)

 • Kurzy Baletní krůčky pro nejmenší se konají dle běžného rozvrhu.
 • Individuální lekce probíhají normálně.
 • Omezený počet míst na lekcích pro dospělé nyní po dobu omezení podléhá rezervaci i pro všechny držitele permanentek. Rezervaci je možné provést pouze prostřednictvím rezervačního kalendáře, který je propojen s naším on-line obchodem a evidencí zbýbajících volných míst. Po vložení do košíku je místo na lekci blokováno po dobu 20 min. a pokud v tomto limitu nedojde k dokončení rezervace (odeslání objednávky), je místo z košíku automaticky vyjmuto a uvolněno pro další zájemce. Odeslaná rezervace je závazná a kurzovné bude účtováno i v případě, že nebude využita. Pokud dojte k naplnění omezené kapacity lekce, mohou si přihlášení účastníci, na které nevyzbylo volné místo, lekci nahradit v jiném volném kurzu.

Současná situace je pro všechny nepříjemná, ale snažíme se její negativní dopady minimalizovat. Proto moc prosíme všechny o součinnost a děkujeme za pochopení.

Přidat komentář

Jste přihlášeni jako - Odhlásit se