VÝUKOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI - Praha východ - Odolena Voda, Horní náměstí 251

PREVENTIVNÍ LOGOPEDICKÝ - POVÍDÁLEK pro předškoláky (malý počet dětí ve skupině)
Rozvoj komunikačních a řečových dovedností, rozvoj slovní zásoby, slabiková a hlásková struktura slova, dechová cvičení, motorika artikulačních orgánů, nácvik výslovnosti se zpětnou vazbou, rytmizace básní a písní, propojení řeči s pohybem, porozumění, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, pravo-levé orientace, orientace v prostoru a času, rozvoj koncentrace pozornosti.
Zahájení: 11.9.2018
Cena: 1920,-
V případě pozdějšího přihlášení se odečítá za každou předešlou nevyužitou lekci 100,-.
Zkušební lekce je zdarma.

PROGRAM - CÍLENÁ PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA (malý počet dětí ve skupině)
Předčtenářské dovednosti, grafomotorika, předpočetní představy, postřehování a pozornost, logické souvislosti a důležité znalosti předškoláka.
Zahájení: 11.9.2018
Cena: 1920,-
V případě pozdějšího přihlášení se odečítá za každou předešlou nevyužitou lekci 100,-.
Zkušební lekce je zdarma.Online přihlášení můžete provést přímo zde vyplněním a odesláním formuláře.
V následující tabulce vyberte kroužek, o který máte zájem.

 P Ř I H L Á Š K A
SPPG.cz - Mgr. Jana Plecháčová, Horní náměstí 251, 250 70 Odolena Voda
 bez DPH
 
 s DPH
 
  Preventivní logopedický kroužek - POVÍDÁLEK pro předškoláky (5-6 let)
Úterky od 17:00h. - na pololetí / 16 lekcí (50 min.)
 x
1920,00
 
1920,00
  Preventivní logopedický kroužek - POVÍDÁLEK pro předškoláky (5-6 let)
Středy od 16:00h. - na pololetí / 16 lekcí (50 min.)
 x
1920,00
 
1920,00
  Preventivní logopedický kroužek - POVÍDÁLEK pro předškoláky (4-5 let)
Středy od 17:00h. - na pololetí / 16 lekcí (50 min.)
 x
1920,00
 
1920,00
  Program - Cílená předškolní příprava
Úterky od 16:00h. - na pololetí / 16 lekcí (50min.)
 x
1920,00
 
1920,00
 
CELKEM
(není vybrán žádný produkt)
0,00
 
0,00
 
K ÚHRADĚ (včetně DPH dle daňového dokladu)
Online platbu vyplníte po odeslání objednávky. (DPH nezaokrouhleno, doklad zaokrouhlen na koruny nahoru.)
0,00

Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Tuto objednávku lze úspěšně dokončit jedině s pomocí JavaScriptu.
Povolte aktivní skriptování v nastavení zabezpečení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje (Microsoft Internet Explorer 4, Netscape 6).

Mgr. Jana Plecháčová
U Valu 613
250 70 Odolena Voda
Email: info@sppg.czVyplnění polí označených * je povinné.
 
   Zákonný zástupce:
Příjmení a jméno:*
Ulice a č.p.:*
Obec:*
PSČ:*
Telefon:*
E-mail:*
   Přihlašované dítě:
Příjmení a jméno:*
Datum narození:*
   
Platba:*
Poznámka:
   

Akce:              

Po odeslání přihlášky Vám bude do 2 pracovních dnů na zadanou emailovou adresu zasláno potvrzení, případně faktura.
Nezapomeňte si prosím pozorně prostudovat "Podmínky výukových kroužků pro děti (obchodní podmínky)".