PŘIHLÁŠKA (OBJEDNÁVKA) - LETNÍ BALETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2019

Objednat lze pobyt pro děti od 6 let s baletní průpravou. Při realizaci objednávky prostřednictvím tohoto formuláře Vám zašleme na zadaný email potvrzení objednávky a fakturu s příkazem k úhradě. Můžete také využít možnosti uhradit fakturu hotově v kanceláři školy v době vyučování. Další podrobnosti týkající se pobytu na tomto soustředění Vám budou následně zaslány e-mailem, případně se můžete informovat telefonicky.
Pokud máte zájem o platbu na dvě splátky, do pole poznámka vepište "na splátky" a platba vám bude rozdělena napůl a fakturována nadvakrát. Datum splatnosti první faktury je za 10 dní od vystavení a druhé faktury pak 25. 6. 2019. V případě objednání pobytu pro více dětí najednou, využijte možnosti zapisovat údaje o nich (jméno, datum nar., ...) do polí v jednotném pořadí oddělované středníkem.


Text:
Objednávám pobyt na Letním baletním soustředění pořadaném Baletní soukr. školou Pirueta, které se koná od 4. 8. do 11. 8. 2019 v rekreačním střdisku Eden - adresa: Roudnice 65, Jestřabí v Krkonoších. Cena za toto soustředění v sobě zahrnuje ubytování 7 dní (nocí) s plnou penzí a celodenní program s výukou baletu, výlet, materiál na výrobu rekvizit, soutěžní ceny, pronájem prostor a vybavení. Pro prvních 50 přihlášených, jako bonus možnost dopravy tam i zpět autobusem zdarma. Později přihlášení si dopravu zajišťují a hradí sami. Stravování je zajištěno 5 x denně v sestavě: snídaně formou švédských stolů, oběd, svačina, večeře, druhá večeře, čaj nebo šťáva k dispozici po celý den. Strava bude zajištěna podle stravovacích norem pro školní jídelny.

Zavazuji se uhradit fakturu (v době její splatnosti) na tento pobyt. V případě prodlení delšího než 5 dnů ode dne splatnosti faktury se zavazuji zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z dlužné částky za každý, byť i započatý, týden prodlení. Zároveň beru na vědomí, že v případě prodlení také ztrácím nárok získaný za včasné přihlášení na dopravu autobusem zdarma. Před zahájením pobytu odevzdám vyplněné a podepsané povinné dokumenty (prohlášení o bezinfekčnosti, zdravotní potvrzení od lékaře, souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů).

Baletní soukr. škola Pirueta - Sdružení fyzických osob, zast.: Jiří Plecháč, U Slovanky 2, Praha 8, IČ: 44374160
 bez DPH
 
 s DPH
Letní baletní soustředění 2019
  Pobyt 4.8.-11.8.2019  ×
5800,00
 
5800,00
  Mám zájem o dopravu z Prahy autobusem tam i zpět pro prvních 50 přihlášených  ×
0,00
 
0,00
 
CELKEM
(není vybrán žádný produkt)
0,00
 
0,00

Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Tuto objednávku lze úspěšně dokončit jedině s pomocí JavaScriptu.
Povolte aktivní skriptování v nastavení zabezpečení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje (Microsoft Internet Explorer 4, Netscape 6).

Baletní soukr. škola Pirueta
Jiří Plecháč
U Slovanky 2
250 70 Odolena Voda
Tel.: 603 81 24 81
Email: pirueta@email.czVyplnění polí označených * je povinné.
 
   Adresa plátce pobytu
(rodičů nebo firmy, která proplácí
dětskou rekreaci svým zaměstnancům):
Firma:
Ulice a č.p.:*
Obec:*
PSČ:*
IČ:
DIČ:
   Kontaktní osoba:
Příjmení a jméno: *
Telefon:*
E-mail:*
   Údaje o dítěti:

Datu narození:*
Baletní vzdělání:*
Příjmení a jméno: *
Ulice a č.p.:
Obec:
PSČ:
   
Platba:*
Poznámka:
   

Akce:         

Při zrušení celého pobytu ze strany odběratele, jsou platné níže uvedené stornovací podmínky :

a) Základní stornovací poplatek je 400,- Kč. / za dítě - při zrušení pobytu nad 60 dní před termínem zahájení pobytu.
b) 30% z ceny při zrušení pobytu 30 - 60 dní před termínem zahájení pobytu
c) 50% z ceny při zrušení pobytu 1 - 29 dní před termínem zahájení pobytu
d) 100% z ceny při zrušení pobytu v den zahájení pobytu a později (přerušení, předčasné ukončení pobytu).

Doporučujeme proto uzavřít pojištění stornovacích poplatků (poskytuje např. Allianz pojišťovna).